Διάσταση ορθών μυών

Το κοιλιακό τοίχωμα περιβάλλει την περιτοναϊκή κοιλότητα και διακρίνεται σε προσθιοπλάγιο και οπίσθιο.

Το προσθιοπλάγιο κοιλιακό τοίχωμα αποτελείται από 6 στρώματα (από έξω προς τα μέσα): το δέρμα, την επιπολής περιτονία, τους κοιλιακούς μύες με τις απονευρώσεις τους, την εγκαρσία περιτονία, το εξωπεριτοναϊκό λίπος και το τοιχωματικό περιτόναιο. Προστατεύει τα σπλάχνα και τα όργανα, συμμετέχει στην αναπνοή και σε όλες τις κινήσεις του κορμού.

 

 

Το κοιλιακό τοίχωμα έχει κάποιες σχετικά αδύναμες περιοχές και αυτές είναι το δεξί και αριστερό έσω βουβωνικό στόμιο (στο κάτω μέρος της κοιλιάς, στις βουβωνικές χώρες), ο ομφαλικός δακτύλιος, ο μηριαίος δακτύλιος (στην βουβωνική περιοχή), η ημισεληνοειδής γραμμή του Spiegel (έξω όριο του ορθού κοιλιακού μυός), η λευκή γραμμή (ισχυρή απονευρωτική ταινία από την ένωση του δεξιού και αριστερού κοιλιακού μυός, στη μέση γραμμή του κορμού μεταξύ του στέρνου και της ηβικής σύμφυσης) και η γραμμή συρραφής από προηγούμενο χειρουργείο. Σε αυτές τις ευένδοτες περιοχές αναπτύσσονται οι κήλες του κοιλιακού τοιχώματος. Κήλη είναι η προβολή περιεχομένου της κοιλιάς (έντερο, λίπος, ουροδόχος κύστη, έσω γεννητικά όργανα) διαμέσου χάσματος (τρύπας) στο κοιλιακό τοίχωμα. 

Το πρόσθιο κοιλιακό μας τοίχωμα αποτελείται από 4 κοιλιακούς μύες , τον ορθό κοιλιακό, τον έσω και έξω λοξό κοιλιακό και τον εγκάρσιο κοιλιακό μύ. Οι μύες αυτοί βρίσκονται σε ζεύγη, δεξιά και αριστερά. Οι 2 ορθοί κοιλιακοί μύες, ο δεξιός και ο αριστερός ενώνονται στη μέση γραμμή, με μια ισχυρή απονευρωτική «ταινία», που εκτείνεται από την ξιφοειδή απόφυση του στέρνου έως την ηβική σύμφυση της λεκάνης και ονομάζεται «λευκή γραμμή».

Διάσταση των ορθών κοιλιακών είναι η κατάσταση κατά την οποία υπάρχει διάταση και ‘ξεχείλωμα’ της λευκής γραμμής, με αποτέλεσμα να δημιουργείται κενό >3εκ ανάμεσα στους 2 ορθούς κοιλιακούς και να προβάλλεται το περιεχόμενο της περιτοναϊκής κοιλότητας.

Η διάσταση των ορθών κοιλιακών δεν είναι πραγματική κήλη, καθότι δεν υπάρχει χάσμα (οπή) στο κοιλιακό τοίχωμα αλλά χαλάρωση της ένωσης των 2 ορθών μυών. Δεν αποτελεί τόσο πρόβλημα υγείας όσο αισθητικό.

Η αποκατάσταση της διάστασης των ορθών κοιλιακών είναι ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ.

 

Πλαστική αποκατάσταση διάστασης ορθών κοιλιακών

Γίνεται με τη χρήση ραμμάτων και δημιουργίας πτύχωσης (αναδίπλωσης) της λευκής γραμμής, με αποτέλεσμα την ενίσχυσή της και τη μείωση της απόστασης ανάμεσα στους ορθούς κοιλιακούς μύες.

  • Η επέμβαση γίνεται υπό γενική αναισθησία.
  • Διαρκεί συνήθως 2-3 ώρες και απαιτεί νοσηλεία 1 ημέρας.
  • Μετά το χειρουργείο ο ασθενής κινητοποιείται και σιτίζεται άμεσα και μπορεί να επανέλθει ταχύτατα στην καθημερινότητα του.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.