Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική

Οι βιοτεχνολογικές εξελίξεις υπήρξαν αλματώδεις τις τελευταίες δεκαετίες και η Χειρουργική είναι από τις ιατρικές ειδικότητες που έχουν επωφεληθεί τα μέγιστα απο αυτές, αλλάζοντας ριζικά την προσέγγιση και διαχείριση του χειρουργικού ασθενή.

Η εφαρμογή αυτών των βιοτεχνολογικών εξελίξεων στη χειρουργική μεταφράζεται στη δημιουργία Ελάχιστα Επεμβατικών Τεχνικών, δηλαδή τη δυνατότητα διενέργειας χειρουργικών επεμβάσεων χωρίς μεγάλες τομές, με ελάχιστο προκαλούμενο τραύμα. Αυτό έχει σαν συνέπεια μικρότερο -έως καθόλου- μετεγχειρητικό πόνο, λιγότερες μετεγχειρητικές επιπλοκές, μικρότερη νοσηλεία στο νοσοκομείο και ταχύτερη επάνοδο του ασθενούς στη φυσιολογική του καθημερινότητα.

Η Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική περιλαμβάνει

 • τη Λαπαροσκοπική Χειρουργική
 • τη Ρομποτική Χειρουργική
 • το χειρουργικό LASER

 

Λαπαροσκοπική Χειρουργική

 

 

Με τον όρο «Λαπαροσκόπηση» εννοούμε τον έλεγχο ολόκληρης της περιτοναϊκής κοιλότητας με τη βοήθεια ενός λαπαροσκοπίου, δηλαδή ενός λεπτού οπτικού οργάνου, το οποίο συνδέεται με κάμερα και   μεταδίδει την εικόνα, μεγεθυμένη 10 φορές,  σε οθόνη.

Το λαπαροσκόπιο εισάγεται στην κοιλία μέσω ειδικού μικρού σωλήνα, που ονομάζεται trocar και έχει διάμετρο 10χιλ. Για την τοποθέτηση του trocar του λαπαροσκοπίου γίνεται μικρή τομή 1εκ στο δέρμα. 

Για τη διενέργεια μιας λαπαροσκοπικής  επέμβασης, συνήθως τοποθετούνται άλλα 3 trocar διαμέτρου 5χιλ, μετά μικρών τομών 0,5εκ, μέσω των οποίων εισάγονται τα λαπαροσκοπικά εργαλεία. 

Στις μέρες μας, και μετά από σχεδόν 4 δεκαετίες εφαρμογής της μεθόδου, σχεδόν όλες οι κοιλιακές επεμβάσεις μπορούν να διενεργηθούν λαπαροσκοπικά, με ελάχιστο χειρουργικό τραύμα αλλά μέγιστη ασφάλεια για τον ασθενή.

Τα οφέλη της μεθόδου είναι πολλαπλά:

 • μικρό χειρουργικό τραύμα
 • μικρότερο μετεγχειρητικό πόνο
 • λιγότερες μετεγχειρητικές επιπλοκές
 • ταχύτερη μετεγχειρητική κινητοποίηση του ασθενούς
 • μικρότερη νοσηλεία
 • ταχύτερη επιστροφή του στην καθημερινότητά του.

Ρομποτική Χειρουργική

 

Η Ρομποτική Χειρουργική αναφέρεται στις χειρουργικές επεμβάσεις που διενεργούνται με τη χρήση ρομποτικών συστημάτων.

Η ρομποτικά-υποβοηθούμενη χειρουργική αναπτύχθηκε στην προσπάθεια να υπερκεραστούν οι περιορισμοί της Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής και να ενισχυθούν οι δυνατότητες του χειρουργού.

Στην ρομποτικά-υποβοηθούμενη χειρουργική, ο χειρουργός βρίσκεται σε μια κονσόλα χειρισμού, μέσω της οποίας ελέγχει ΑΠΟΛΥΤΑ τους ρομποτικούς βραχίονες που βρίσκονται στον ασθενή και καθοδηγεί τις κινήσεις τους.

Οι ρομποτικοί βραχίονες είναι αρθρωτοί, έχουν τη δυνατότητα εκτέλεσης περιστροφικών κινήσεων 360ο, όπως και το ανθρώπινο χέρι, αποσβένοντας όμως το φυσιολογικό τρέμουλο του χεριού, δίνοντας τη δυνατότητα εκτέλεσης πολύ λεπτών κινήσεων με απόλυτη ακρίβεια.

Από την άλλη, η εικόνα του χειρουργικού πεδίου φτάνει στον χειρουργό σε μεγέθυνση, σε υψηλή ανάλυση και είναι τρισδιάστατη, δίνοντάς του έτσι την αίσθηση ότι βρίσκεται εντός του πεδίου.

Τα οφέλη της μεθόδου είναι πολλαπλά:

 • μικρό χειρουργικό τραύμα έχει ως αποτέλεσμα
 • μικρότερο μετεγχειρητικό πόνο
 • λιγότερες μετεγχειρητικές επιπλοκές
 • ταχύτερη μετεγχειρητική κινητοποίηση του ασθενούς
 • μικρότερη νοσηλεία
 • ταχύτερη επιστροφή του στην καθημερινότητά του.

Το ρομποτικό σύστημα που χρησιμοποιείται για τις επεμβάσεις Ρομποτικής Χειρουργικής είναι το Ρομποτικό Σύστημα Da Vinci®.

Στις μέρες μας αναπτύσσονται και άλλα χειρουργικά ρομποτικά συστήματα, ωστόσο το Ρομποτικό Σύστημα Da Vinci® είναι το μοναδικό,έως τώρα, σύστημα στον κόσμο που είναι εγκεκριμένο από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων και Υλικών (FDA).

Χειρουργικό LASER

 

Το χειρουργικό LASER (Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation) είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιεί ειδικές ακτίνες φωτός αντί για τα κλασικά εργαλεία, για τη διενέργεια επεμβάσεων, λόγω της ακρίβειάς του αλλά και της υπεροχής του στην επούλωση των τραυμάτων. 

Οι εφαρμογές αυτής της τεχνολογίας είναι ποικίλες στη γενική χειρουργική και ανάλογα με τον τύπο του LASER, αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για

 • την εξάχνωση παθολογικών ιστών
 • την αφαίρεση ή καταστροφή όγκων
 • την αιμόσταση, για
 • την απολίνωση λεμφαγγείων
 • τη θεραπεία δερματικών παθήσεων.

Το LASER έχει αλλάξει θεαματικά την χειρουργική θεραπεία παθήσεων όπως

 • η αιμορροϊδοπάθεια,
 • το περιεδρικό συρίγγιο
 • η κύστη κόκκυγα,

προσφέροντας αποτελεσματική και ανώδυνη θεραπεία, ενώ οι κλασικές επεμβάσεις συνοδεύονται από σημαντικό τραύμα και μετεγχειρητικό πόνο.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.