Επιγαστρική κήλη

Το κοιλιακό τοίχωμα περιβάλλει την περιτοναϊκή κοιλότητα και διακρίνεται σε προσθιοπλάγιο και οπίσθιο.

Το προσθιοπλάγιο κοιλιακό τοίχωμα αποτελείται από 6 στρώματα (από έξω προς τα μέσα): το δέρμα, την επιπολής περιτονία, τους κοιλιακούς μύες με τις απονευρώσεις τους, την εγκαρσία περιτονία, το εξωπεριτοναϊκό λίπος και το τοιχωματικό περιτόναιο. Προστατεύει τα σπλάχνα και τα όργανα, συμμετέχει στην αναπνοή και σε όλες τις κινήσεις του κορμού.

 

 

Το κοιλιακό τοίχωμα έχει κάποιες σχετικά αδύναμες περιοχές και αυτές είναι το δεξί και αριστερό έσω βουβωνικό στόμιο (στο κάτω μέρος της κοιλιάς, στις βουβωνικές χώρες), ο ομφαλικός δακτύλιος, ο μηριαίος δακτύλιος (στην βουβωνική περιοχή), η ημισεληνοειδής γραμμή του Spiegel (έξω όριο του ορθού κοιλιακού μυός), η λευκή γραμμή (ισχυρή απονευρωτική ταινία από την ένωση του δεξιού και αριστερού κοιλιακού μυός, στη μέση γραμμή του κορμού μεταξύ του στέρνου και της ηβικής σύμφυσης) και η γραμμή συρραφής από προηγούμενο χειρουργείο. Σε αυτές τις ευένδοτες περιοχές αναπτύσσονται οι κήλες του κοιλιακού τοιχώματος. Κήλη είναι η προβολή περιεχομένου της κοιλιάς (έντερο, λίπος, ουροδόχος κύστη, έσω γεννητικά όργανα) διαμέσου χάσματος (τρύπας) στο κοιλιακό τοίχωμα. 

Επιγαστρική κήλη είναι η παθολογική κατάσταση κατά την οποία τμήμα του λίπους που βρίσκεται κάτω από τους κοιλιακούς μύες προβάλει διαμέσου μικρού χάσματος στην λευκή γραμμή.  

Η λευκή γραμμή είναι μια ισχυρή απονευρωτική ταινία,  η οποία αποτελεί την ένωση του δεξιού και αριστερού ορθού κοιλιακού μυός, κατά τη μέση γραμμή και εκτείνεται από την ξιφοειδή απόφυση του στέρνου έως την ηβική σύμφυση στην λεκάνη.

Ο πάσχων από επιγαστρική κήλη παρουσιάζει ένα μαλακό και συνήθως επώδυνο εξόγκωμα στην μέση γραμμή της κοιλιάς.  Το εξόγκωμα αυτό συνήθως δεν εξαφανίζεται σε ύπτια θέση ή μετά από ασκούμενη πίεση.

Η διάγνωση της επιγαστρικής κήλης τίθεται με την κλινική εξέταση από Χειρουργό.

Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ θεραπεία της επιγαστρικής κήλης είναι η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ και ονομάζεται ¨πλαστική αποκατάσταση¨.

 

Πλαστική αποκατάσταση επιγαστρικής κήλης

Στην επέμβαση αυτή γίνεται μια μικρή τομή 3εκ στο σημείο της κήλης, αναγνωρίζεται το περιεχόμενό της και εφόσον αυτό αναταχθεί στην φυσιολογική του θέση πραγματοποιείται η σύγκλειση του χάσματος με ράμματα, χωρίς την ανάγκη τοποθέτησης πλέγματος, λόγω του μικρού, συνήθως μεγέθους του χάσματος.

  • Πρόκειται για μια χειρουργική επέμβαση διάρκειας περίπου 1 ώρας.
  • Πραγματοποιείται με γενική ή τοπική αναισθησία.
  • Απαιτεί νοσηλεία λίγων ωρών.
  • Μετά το χειρουργείο ο ασθενής κινητοποιείται και σιτίζεται άμεσα και μπορεί να επανέλθει ταχύτατα στην καθημερινότητα του. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.