Περιεδρικό συρίγγιο

Ως περιπρωκτική περιοχή περιγράφεται η περιοχή πέριξ της πρωκτικής σχισμής αλλά και το τελικό τμήμα του πεπτικού σωλήνα, δηλαδή το πρωκτικό κανάλι. Το δέρμα που καλύπτει την περιπρωκτική περιοχή (πρωκτόδερμα) είναι πιο λεπτό, ευαίσθητο και ευπαθές συγκριτικά με το δέρμα του υπόλοιπου σώματος. Το γεγονός αυτό καθιστά τη συγκεκριμένη περιοχή επιρρεπή σε τραυματισμούς και δερματικούς ερεθισμούς. Παράλληλα η περιπρωκτική περιοχή έχει πολύ πλούσια νεύρωση και αισθητικότητα, οπότε οι παθήσεις της περιοχής είναι ιδιαιτέρως επώδυνες.

Είναι η παθολογική επικοινωνία του ορθού ή του πρωκτικού σωλήνα με το περιπρωκτικό δέρμα. Πρόκειται για ένα «τούνελ» (συριγγώδης πόρος), με ένα εσωτερικό άνοιγμα στον ορθοπρωκτικό σωλήνα (έσω στόμιο) και ένα εξωτερικό άνοιγμα στο δέρμα (έξω στόμιο).

Θεωρείται ως η χρόνια μορφή της φλεγμονής των πρωκτικών αδένων και είναι αποτέλεσμα προηγηθέντος περιεδρικού αποστήματος.

Είναι συχνή και επίμονη πάθηση, εμφανίζεται κυρίως σε  ηλικίες 30-40 ετών, ενώ είναι 2-6 φορές συχνότερη στους άνδρες.

Οι αιτίες εμφάνισης περιεδρικού συριγγίου είναι :

 • περιεδρικό απόστημα. 30-50% των ασθενών με περιεδρικό απόστημα θα αναπτύξουν περιεδρικό συρίγγιο
 • Συστηματικές παθήσεις: νόσος Crohn, AIDS

Τα περιεδρικά συρίγγια, αναλόγως με τη σχέση τους με τον έσω και έξω σφιγκτήρα μύ του πρωκτού, διακρίνονται σε: 

 • υποδόρια
 • μεσοσφιγκτηριακά
 • διασφικτηριακά
 • υπερσφιγκτηριακά
 • εξωσφιγκτηριακά

Κλινικά, τα περιεδρικά συρίγγια εκδηλώνονται με:

 • εκροή υγρού/πύου/αίματος/κοπράνων από το έξω στόμιο του συριγγίου και ιστορικό περιεδρικού αποστήματος.
 • κνησμός
 • πόνος κατά την κένωση

 

Ενδιαφέρον έχει η φυσική πορεία της νόσου, η οποία παρουσιάζει υφέσεις και εξάρσεις, με τον κίνδυνο μάλιστα επαναδημιουργίας αποστήματος τις περιόδους της ύφεσης.

Η διάγνωση τίθεται με τη λήψη ιστορικού και την κλινική εξέταση, κατά την οποία με την επισκόπηση αναγνωρίζεται το έξω στόμιο, με τη δακτυλική εξέταση ψηλαφάται ο συριγγώδης πόρος και με την πρωκτοσκόπηση εντοπίζεται το έσω στόμιο.

Προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως ο συριγγώδης πόρος και οι σχέσεις του με τους σφιγκτήρες μύες (βασικό για τον θεραπευτικό σχεδιασμό), διενεργείται μαγνητική τομογραφία (MRI), ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα (EUS), ορθοσκόπηση και συριγγογραφία.

Η θεραπεία των περιεδρικών συριγγίων είναι μόνο χειρουργική, με κύριους στόχους την εξάλειψη του συριγγώδους πόρου, την πρόληψη της υποτροπής και τη διατήρηση/διαφύλαξη της σφιγκτηριακής λειτουργίας.

Χειρουργική θεραπεία περιεδρικών συριγγίων

Υπό γενική αναισθησία, αναγνωρίζεται το έξω στόμιο του συριγγίου, μέσω του οποίου προωθείται ειδικό λεπτό εργαλείο (μήλη) και βοηθάει στην αναγνώριση ολόκληρου του συριγγώδους πόρου, καθώς και του έσω στομίου.

Στη συνέχεια εκτελείται εκτομή του έξω στομίου και διατομή του συριγγώδους πόρου, πάνω στη μήλη, με σκοπό την κατάργησή του.

Εάν ο συριγγώδης πόρος διαπερνά τον έξω σφιγκτήρα (διασφιγκτηριακό), δεν εκτελείται διατομή του συριγγώδους πόρου, καθότι αυτό θα τραυμάτιζε τον έξω σφιγκτήρα, με επακόλουθη ακράτεια κοπράνων. Αντ’ αυτού τοποθετείται μη-απορροφήσιμο υλικό, συνήθως πλαστικό σωληνάκι (seton), το οποίο περιδένεται και περιοδικά σφίγγεται από τον χειρουργό, έχοντας ως αποτέλεσμα τη σταδιακή διατομή του σφιγκτήρα, επιτρέποντας την επούλωσή του και διατηρώντας τη λειτουργία του.

 • Πρόκειται για επέμβαση διάρκειας περίπου 1 ώρας.
 • Δεν απαιτεί μετεγχειρητική νοσηλεία.
 • Ο ασθενής επανέρχεται άμεσα.

 

Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται μια νέα τεχνική αντιμετώπισης των περιεδρικών συριγγίων, με Ελάχιστα Επεμβατική Τεχνική και συγκεκριμένα με χρήση χειρουργικού laser.

 • Είναι μια επέμβαση χωρίς τομές, ελαχιστοποιώντας τις πιθανότητες τραυματισμού του σφιγκτηριακού μηχανισμού του πρωκτού.
 • Η επέμβαση εκτελείται με ολική αναισθησία ή μέθη.
 • Εφόσον αναγνωριστεί το έξω στόμιο του συριγγίου καθώς και ο συριγγώδης πόρος , εισάγεται η οπτική ίνα και προωθείται έως το έσω στόμιο. Κατόπιν εφαρμόζεται φωτοθερμική ενέργεια laser, που διαχέεται κυκλοτερώς με αποτέλεσμα τον καυτηριασμό και την καταστροφή του συριγγίου, χωρίς διατομή των ιστών.
 • Πρόκειται για αναίμακτη τεχνική, με ελάχιστο έως καθόλου πόνο και δεν απαιτεί νοσηλεία στο νοσοκομείο.
 • Ο ασθενής επιστρέφει στην καθημερινότητά του άμεσα μετεγχειρητικά.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.