Συμβουλευτική

Στις μέρες μας πολλοί ασθενείς επιθυμούν μια δεύτερη γνώμη σχετικά με το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζουν. Σε αυτήν την περίπτωση μελετάται ο ιατρικός φάκελος του ασθενούς και παρέχεται γνωμοδότηση από την ιατρό. 

Αξιοποιώντας τα νεότερα τεχνολογικά μέσα, είναι εφικτή και η συμβουλευτική εξ ’αποστάσεως (τηλεϊατρική). Ο ιατρικός φάκελος του ασθενούς μπορεί να αποσταλεί στην ιατρό διαδικτυακά και  να πραγματοποιηθεί η συνάντηση, επίσης διαδικτυακά, εξυπηρετώντας με αυτόν τον τρόπο και ασθενείς που διαμένουν εκτός Αττικής, εύκολα και από την άνεση της οικίας τους.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.