Χειρουργική Ογκολογία

Η Χειρουργική Ογκολογία είναι μια εξειδίκευση της Γενικής Χειρουργικής, που ασχολείται με την χειρουργική αντιμετώπιση των νεοπλασμάτων (καρκίνου). 

Η ορθή αντιμετώπιση ενός ασθενή με νεοπλασματική νόσο προϋποθέτει τη στενή συνεργασία Παθολόγου Ογκολόγου, Χειρουργού Ογκολόγου, Παθολογοανατόμου, Αιματολόγου και Ακτινοθεραπευτή, προκειμένου να εφαρμοστούν πολύπλευρα θεραπευτικά μέσα, με στόχο τον έλεγχο της νόσου. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η χειρουργική επέμβαση είναι το πρώτο και βασικότερο στάδιο στην αντιμετώπιση του καρκίνου, έπειτα από το οποίο ακολουθεί συνήθως συμπληρωματική θεραπεία, με χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία.

Στόχος της Χειρουργικής Ογκολογίας είναι η πλήρης αφαίρεση της πάσχοντος οργάνου και των λεμφαδένων της περιοχής.

Έχει αυστηρές αρχές διενέργειας της επέμβασης, που οφείλει να ακολουθεί ο Χειρουργός, προκειμένου η επέμβαση να είναι ριζική, μειώνοντας έτσι τις πιθανότητες υποτροπής και αυξάνοντας τις πιθανότητες ίασης.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.